Abyste pak nefňukali, že se na vás už nedostalo… Vánoce jsou totiž už za dveřmi!

Druhý díl populární obrázkové knihy Labradosti, určený opět nejen milovníkům psů, dětem a dobrého humoru. V tomhle díle najdete psí reinkarnace známých osobností ze světa umění, kultury, sportu nebo veřejného života, oblíbených produktů, slavných značek nebo míst, měst, akcí či lidských povah a vlastností; rovněž ale i čtyřicet slavných obrazů, jak by je namalovali psi. Doslov napsala spisovatelka Barbora Šťastná.)

So that you don’t whine that it didn’t get to you anymore… Christmas is already around the corner!

The second part of the popular picture book Labradosti (Joybradors), intended again not only for dog lovers, children and good humor. In this work you will find canine reincarnations of well-known personalities from the world of art, culture, sports or public life, popular products, famous brands or places, cities, events or human nature and characteristics; but also forty famous pictures, as they would be painted by dogs. The afterword was written by the writer Barbora Šťastná.

X