O co jde

Labradosti jsou události, legendy, názory a činy dobrých a slušných lidí, tvářících se jako labradoři.

Od roku 2001 let kreslím nejen pro Pomocné tlapky labradory, včetně těch mých – Garpa (1997–2013) a Matyldy (2021). Vedle kreseb a ilustrací ku prospěchu té fantastické organizace vznikají tyto parodie, reflektující události, legendy, názory a činy dobrých a slušných lidí, jako pocta nejlepšímu labradoru na světě, mému Garpovi. Kreslením Garpa jsem dělal radost napřed sám sobě, ale protože jsem ješitnej, velmi brzo rád i ostatním. Hraní si se slovy, přesmyčky, dvojsmysly a jinotaje mě bavily odjakživa, venkoncem i většina mé profesionální grafické práce je na nich založena. Samotného mě udivuje, že série Labradostí je stále ještě nekonečná a patrně ještě dlouho bude.  

Druhý díl populární obrázkové knihy nejen o labradorech a pro labradory, ale i pro děti a jejich rodiče a pro majitele všech psů skvělých, báječných a vůbec nejlepších na světě.

První díl vyšel v roce 2020 a pár kousků je ještě k mání. Druhý díl obsahuje opět mnoho set variací na psí téma, plus zprávy o fenoménu Labradostí, galerii slavných obrazů malovaných ještě slavnějšími labradory, petici za Labradosti, galerii věnování (jaké můžete mít také, a to koupí knihy zde), reporty o proběhlých výstavách Labradostí, psí snář a spoustu dalších úžasných věcí.

Druhý díl bude pokřtěn 13. září 2023.

 

Klíčová slova: pes, labrador, fena, Garp, hund, retriever, dog, perro, haf.

Přispěli jsme na nové stromy, nejen proto, že na ně stále potřebujeme močit.

V létě 2020 vyšly první Labradosti a v létě 2023 druhý díl!

Tu si lze objednat zde (s věnováním), nebo v knižních e-shopech.

“Joybradors” are events, legends, opinions and actions of good and respectable people, looking like a labrador retriever.

Since 2001, I have been drawing labradors not only for Helping Paws, including my own—Garp (1997–2013) and Matylda (2021). In addition to illustrations for the benefit of this amazing organization, I create funny drawings, reflecting many events, legends, opinions and deeds of good and brave people, as tribute to the best Labrador Retriever in the world, my Garp, who was my dog-model until 2013. By drawing Garp, I delighted myself first, but because I am vain, soon I desired to please the others. Wordplays, anagrams, ambiguities and riddles were always my pleasure and most of my professional graphic work is based on them. I am amazed that the series of Joybradors still is endless and probably will stay so for a long time.

The second part of a popular picture book not only about labradors and for labradors, but also for children and their parents and for the owners of all the great, wonderful and best dogs in the world.

The first part was released in 2020 and a few pieces are still available. The second volume again contains many hundreds of variations on the dog theme, plus reports on the Joybradors phenomenon, a gallery of famous paintings painted by even more famous labradors, a petition for Joybradors, a dedication gallery (which you can also have, and that will buy books here), reports on past Joybradors exhibitions, dog dreamer and many other wonderful things.

Keywords: dog, labrador, female dog, Garp, retriever, perro, haf.

We have contributed to new trees, not least because we still have to urinate on them.

X